Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παιανίας

Αν. Προϊστάμενη: Χαρίκλεια Πάτρα
Διευθυνση: Σπύρου Δήμα & Κων/νου Πρίφτη
Τηλέφωνο: 2106642298