Διοίκηση Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δ. Παιανίας

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Χουλιαράς

Αν. Προϊστάμενη Διέυθυνσης: Αναστασία ΣΙδηροπούλου

Αν. Προϊστάμενος Οικονομικού-Διοικητικού: Κωνσταντίνος Σιόλας

Διευθυνση: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 7Β

Τηλέφωνο: 2106642712

E-mail: npddpaid.kapi@peania.gov.gr