2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Παιανίας

Αν. Προϊστάμενη: Φιλίτσα Σταυροπούλου
Διευθυνση: Πεδούλα Κύπρου
Τηλέφωνο: 2106644743