1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γλυκών Νερών

Αν. Προϊστάμενη: Βασιλική Ροιδάκη
Διευθυνση: Γρηγορίου Αυξεντίου & Βυζαντίου
Τηλέφωνο: 2106658888